We don’t need radical changes or significant sacrifices.
We don’t need to work ourselves to the bone.
Small tokens, little gestures, moments of thinking beyond only ourselves are enough to affect not only our own lives but the rest of the world as well.

Photo by Craig Philbrick on Unsplash

As a species, we tend to fluctuate between extremes, never stopping ”somewhere in the middle.” Instead of trying to find common ground where everyone could bend their rules just a little bit, we fight tooth and nail to change the other side’s whole belief system. …


Photo by Keisuke Higashio on Unsplash

Jedliśmy hot dogi na stacji benzynowej. Siedząc w aucie z moją partnerką, prowadziliśmy dysputę, jak to mamy w zwyczaju, na wiele tematów — nasze rozmowy mają fascynującą tendencję do płynięcia swobodnym, niekontrolowanym strumieniem, kierując się tam, dokąd zaprowadzą nas skojarzenia, metafory i obserwacje: od rzeczonych hot dogów przez sytuację w USA i BDSM aż do wyborów prezydenckich w naszym kraju. Czasami bez większego związku, czasami wręcz przeciwnie.

Oboje jesteśmy po lekturze „Moje życie jest moje” Remigiusza Ryzińskiego. Oboje też, podobnie jak autor, jesteśmy zwolennikami tezy, iż dopóki nikomu nie dzieje się krzywda, wszyscy są dorośli, wyrazili zgodę i akceptują postawione…


Jednym z symboli obecnych czasów stało się „przeładowanie”.
W wielu aspektach.

Photo by Harli Marten on Unsplash

Przeładowanie receptorów atakowanych zewsząd i o każdej porze sygnałami i komunikatami mediów. Nieustanny zalew reklam i wiadomości powodujący problemy z czytaniem i koncentracją, z możliwością analizowania i zrozumienia docierających do nas bodźców co w rezultacie tworzy kolejne fale dezinformacji i niesprawdzonych faktów traktowanych jako prawdziwe.

Przeładowanie nierealnymi do spełnienia oczekiwaniami pracodawców szukających kolejnych oszczędności w usprawnianiu procesów produkcji i dystrybucji, powodujące traktowanie ludzi jak maszyny i śrubowanie czasów na wykonanie poszczególnych zadań do granic ludzkiej wytrzymałości w zupełnym oderwaniu od naszej fizjologii.

Przeładowanie związane z sytuacją na świecie w…


Dissonance III (2020) Bartek Jagniątkowski

For decades I have been convinced that there is no need to discuss certain subjects because they are known to everyone; that there are universal truths; that certain matters are axioms or common knowledge; that there are issues with absolute lack of complexity and as such require no explanation; that

some thing are obvious.

”Little Life Guide” — this was the title of the little booklet in the 90s of the last century we exchanged with my then partner as a romantic gift. Parents of an American teenager wanted to support him while he was moving out of his family…


Dysonans III (2020) Bartek Jagniątkowski

Przez całe dekady tkwiłem w przeświadczeniu, że o pewnych zjawiskach nie ma potrzeby mówić, bo są wszystkim znane; że są prawdy uniwersalne; że pewne sprawy są aksjomatami albo stanowią wiedzę powszechną; że są kwestie, których absolutny brak złożoności nie podlega dyskusji; że

pewne tematy są oczywiste.

„Mały poradnik życia” — taki tytuł nosi mała książeczka, którą w latach ’90 ubiegłego wieku w ramach romantycznego prezentu wymieniliśmy się z moją ówczesną partnerką. Rodzice amerykańskiego nastolatka chcąc go wesprzeć w czasie wyprowadzki z rodzinnego domu przygotowali serię obserwacji i porad w założeniach ułatwiających życie (zapewne nieświadomi faktu, że tego typu podpowiedzi nie…


Semantyka to trochę dziwne zagadnienie.

Takie jakby nic.

Po co w ogóle istnieje ten na co dzień niezauważany przez znakomitą większość ludzi element komunikacji, tak bardzo kulejącej w każdej dziedzinie i na każdym etapie życia? Przestaliśmy przecież zupełnie zwracać uwagę na estetykę wypowiedzi, na elegancję zdań, na symbolikę kryjącą się za słowami i gestami, skupiając się tylko na treści, na suchym przekazie. Nie chodzi już nawet o to, że zazwyczaj na co dzień nie dzielimy się, nie mówimy i nie piszemy o tym, co w nas siedzi, nie mamy chęci podzielenia się emocjami, abstrakcyjną myślą czy obserwacją, a raczej o to, że komunikujemy…


Do we have to experience everything?

Picture of a gramophone needle on a record by James Sutton from Unsplash

All over the world, CDs sales are falling (except in Japan which is a strange country of confusing contrasts between tradition and modern, tied up with this almost caricature of a knot of honor, individualism, and sacrifice for the greater good). At the same time, services like Spotify are becoming more and more popular, and — surprisingly — the production and sales of vinyl records are growing each year.

Samsung ceased the production of Blu-ray players while Netflix and HBO are expanding. Cinemas still exist (though only the big, „soulless” chains seem to prosper), theaters are doing quite all right…


Czy na pewno potrzebujemy wszystkiego doświadczać?

Zdjęcie igły na płycie gramofonowej, James Sutton z Unsplash

Sprzedaż płyt kompaktowych spada na całym świecie (poza Japonią, która jest bardzo dziwnym krajem pełnym niezrozumiałych kontrastów tradycji i nowoczesności splątanych karykaturalnym niemalże węzłem honoru, indywidualności i poświęcenia jednostki w imię dobra większości) przy jednoczesnym wzroście konsumpcji muzyki przez serwisy w rodzaju Spotify oraz — zaskakująco — od lat stałym wzroście produkcji i sprzedaży płyt winylowych.

Jednocześnie Samsung zaprzestał produkcji odtwarzaczy Blu-ray przy rosnącej popularności usług w rodzaju Netflix czy HBO Go. Kina wciąż istnieją (choć dobrze mają się raczej tylko te duże, odpersonalizowane sieciówki), a teatr ma się chyba całkiem nieźle (od półtora roku próbuję kupić bilet na „Garderobianego”…


Since the invention of money and trade, humankind has had a significant problem: with a few exceptions, we are not able to put general good over our personal gain — finances, power, adoration of crowds — all of this comes first, almost universally for everyone. The result is a global wasteland we have created around ourselves.

Photo by Rob Curran on Unsplash

As designers, we tend to have a high level of empathy, we feel the urgency to help and have a sharp sense of observation, but on the other hand we have an unbelievable talent for inventing new tools, processes, and we talk volumes about…


In recent months I was asked twice to write a short bio, a note about myself.
About who I am, what motivates me, what I would like people to know about me.

And as I finally sat down to write it, I stared at the blank screen, with a blinking cursor, thinking to myself: well, who am I?

I know who I used to be.

An arrogant, selfish prick with a large ego, shitty attitude and a couple of creative talents: a knack for writing, maybe making music, doing some graphics — all never developed to their full potential.

Every teacher I had would say at some…

Bartek Jagniątkowski

Best dad in the whole world / Philosopher / Common sense evangelist / Product Designer @Indoorway / https://jagniatkowski.net

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store