Jako specjaliście od szukania dziury w całym zdarza mi się czasem zastanawiać gdzie postawić kropkę?

Zdjęcie małej, drewnianej skrzynki pełnej ziaren białego ryżu
Zdjęcie małej, drewnianej skrzynki pełnej ziaren białego ryżu / Zdjęcie ally j wzięte z Pixabay

Czy nadmierna uwaga zwracana na poprawność gramatyczną jest „przeczulicą”, byciem „grammar nazi”? Skoro sens dotarł, to po co robić zamieszanie? Skoro wiadomo o co chodzi, kiedy ktoś powie „100 gram”, to czy jest sens zwracać…

Jednym z symboli obecnych czasów stało się „przeładowanie”.
W wielu aspektach.

Photo by Harli Marten on Unsplash

Przeładowanie receptorów atakowanych zewsząd i o każdej porze sygnałami i komunikatami mediów. Nieustanny zalew reklam i wiadomości powodujący problemy z czytaniem i koncentracją, z możliwością analizowania i zrozumienia docierających do nas bodźców co w rezultacie tworzy kolejne fale dezinformacji…

Dissonance III (2020) Bartek Jagniątkowski

For decades I have been convinced that there is no need to discuss certain subjects because they are known to everyone; that there are universal truths; that certain matters are axioms or common knowledge; that there are issues with absolute lack of complexity and as such require no explanation; that

Dysonans III (2020) Bartek Jagniątkowski

Przez całe dekady tkwiłem w przeświadczeniu, że o pewnych zjawiskach nie ma potrzeby mówić, bo są wszystkim znane; że są prawdy uniwersalne; że pewne sprawy są aksjomatami albo stanowią wiedzę powszechną; że są kwestie, których absolutny brak złożoności nie podlega dyskusji; że

pewne tematy są oczywiste.

„Mały poradnik życia” —…

Semantyka to trochę dziwne zagadnienie.

Takie jakby nic.

Po co w ogóle istnieje ten na co dzień niezauważany przez znakomitą większość ludzi element komunikacji, tak bardzo kulejącej w każdej dziedzinie i na każdym etapie życia? Przestaliśmy przecież zupełnie zwracać uwagę na estetykę wypowiedzi, na elegancję zdań, na symbolikę kryjącą się za słowami i…

Czy na pewno potrzebujemy wszystkiego doświadczać?

Zdjęcie igły na płycie gramofonowej, James Sutton z Unsplash

Sprzedaż płyt kompaktowych spada na całym świecie (poza Japonią, która jest bardzo dziwnym krajem pełnym niezrozumiałych kontrastów tradycji i nowoczesności splątanych karykaturalnym niemalże węzłem honoru, indywidualności i poświęcenia jednostki w imię dobra większości) przy jednoczesnym wzroście konsumpcji muzyki przez serwisy w rodzaju Spotify oraz — zaskakująco — od lat stałym…

Bartek Jagniątkowski

Best dad in the whole world / Philosopher / Common sense evangelist / Product Designer @Indoorway / https://jagniatkowski.net

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store